Ročník: prvý
Predmet: Slovenský jazyk
Téma: Precvičujeme slabiky
Ročník: prvý
Predmet: Matematika
Téma: Netradičné počítanie
Ročník: tretí
Predmet: Vlastiveda
Téma: Slovenské mestá ukryté vo vetách
Ročník: druhý
Predmet: Matematika
Téma: Počítame do 100 bez prechodu
Ročník: druhý
Predmet: Matematika
Téma: Sčítanie a odčítanie celých desiatok
Ročník: druhý
Predmet: Matematika
Téma: Odčítame s prechodom do 100
Ročník: druhý
Predmet: Matematika
Téma: Počítame s prechodom do 100
Ročník: druhý
Predmet: Matematika
Téma: Sčítame s prechodom do 100
Ročník: druhý
Predmet: Informatika
Téma: Rozvíjame algoritmické myslenie
Ročník: prvý
Predmet: Matematika
Téma: Počítame do 6
Ročník: prvý
Predmet: Matematika
Téma: Interaktívne precvičovanie sčítania a odčítania do 20
Ročník: druhý
Predmet: Matematika
Téma: Interaktívne myšacie reťazovky
Ročník: prvý
Predmet: Slovenský jazyk
Téma: Precvičovanie slov - viacslabičné slová
Ročník: druhý
Predmet: Slovenský jazyk
Téma: Tvrdé a mäkké spoluhlásky
Ročník: druhý
Predmet: Matematika
Téma: Sčítanie a odčítanie celých desiatok v obore do do 100
Ročník: druhý
Predmet: Matematika
Téma: Sčítanie do 100 bez prechodu cez desiatku
Ročník: druhý
Predmet: Matematika
Téma: Snehuliačikove sčítanie a odčítanie do 20
Ročník: tretí
Predmet: Vlastiveda
Téma: Interaktívna prezentácia na opakovanie svetových strán
Ročník: druhý
Predmet: Slovenský jazyk
Téma: Precvičovanie písania i,í,y,ý po mäkkých a tvrdých spoluhláskach
Ročník: druhý
Predmet: Matematika
Téma: Počítanie do 100 pomocou malých lienočiek
Ročník: prvý
Predmet: Matematika
Téma: Interaktívne okienkové úlohy na sčítanie a odčítanie do 20
Ročník: druhý
Predmet: Matematika
Téma: Interaktívna prezentácia na sčítanie a odčítanie do 20
Ročník: druhý
Predmet: Matematika
Téma: Interaktívna prezentácia na sčítanie a odčítanie do 100
Ročník: druhý
Predmet: Matematika
Téma: Šifrovaná matematika na spestrenie hodiny
Ročník: druhý
Predmet: Matematika
Téma: Logické úlohy pre šikovných druhákov
Ročník: druhý
Predmet: Matematika
Téma: Ovocníčkové sčítanie a odčítanie do 20 s prechodom cez desiatku
Ročník: prvý
Predmet: Slovenský jazyk
Téma: Precvičovanie prvých písmen v prípravnom období
Ročník: prvý
Predmet: Slovenský jazyk
Téma: Precvičovanie písmen a slabík v prípravnom období
Ročník: prvý
Predmet: Slovenský jazyk
Téma: Vyvodenie písmena h, H
Ročník: druhý
Predmet: Slovenský jazyk
Sloh
Téma: Babičkine narodeniny
Ročník: druhý
Predmet: Slovenský jazyk
Sloh
Téma: O neporiadnom Miškovi
Ročník: druhý
Predmet: Slovenský jazyk
Čítanie
Téma: Bábkové divadlo
Ročník: druhý
Predmet: Slovenský jazyk
Sloh
Téma: O najkrajšom domčeku
Ročník: druhý
Predmet: Slovenský jazyk
Sloh
Téma: Prečo ľudia vymysleli obrázky
Ročník: druhý
Predmet: Slovenský jazyk
Téma: Opakovanie celoročného učiva
Ročník: druhý
Predmet: Slovenský jazyk
Sloh
Téma: Na výstave
Ročník: tretí
Predmet: Slovenský jazyk
Téma: Vyvodenie učiva o slovesách
Ročník: prvý
Predmet: Matematika
Téma: Vyvodenie učiva o geometrických útvaroch
Ročník: prvý
Predmet: Matematika
Téma: Slovné úlohy na sčítanie a odčítanie do 10
Ročník: prvý
Predmet: Matematika
Téma: Slovné úlohy na sčítanie a odčítanie do 10
Ročník: druhý
Predmet: Matematika
Téma: Úvod do učiva o rovných a krivých čiarach
Ročník: druhý
Predmet: Prírodoveda
Téma: V obchode
Ročník: druhý
Predmet: Prírodoveda
Téma: Stavba domu
Ročník: druhý
Predmet: Prírodoveda
Téma: Rozdelenie dopravných prostriedkov, dopravné značky
Ročník: druhý
Predmet: Prírodoveda
Téma: Hasiči, požiar, bezpečnosť
Ročník: druhý
Predmet: Prírodoveda
Téma: Mačka domáca
Ročník: druhý
Predmet: Prírodoveda
Téma: Doplnok k učivu o mačke domácej
Ročník: druhý
Predmet: Prírodoveda
Téma: Ovocie, delenie ovocia
Ročník: druhý
Predmet: Prírodoveda
Téma: Poznávame reč zvierat
Ročník: druhý
Predmet: Prírodoveda
Téma: Zdravý život so Simpsonovcami :-)

Šablóny vytvorené v programe GIMP, vhodné na tvorbu prezentácii.


Lienočková

Linuxová

Matematická

Modrá

Červená

Žltá

Farebná

Ružová

Tajomná

Krásna

Geometrická

Fľakatá

Pavúčikova

Vlnivá

Belasá

Dúhová

Zelená

Zeleno modrá

Nebíčkova

Slniečková

Zimná

Vianočná

Diamantová

Soletková

Šialená

Trávičková

Rybičková

Oranžová

Rôzne modré

Rôzne žlté

Rôzne zelené
Webdesign: Danica Slašťanová         danicaslastanova@gmail.com         Grafika: Ján Slašťan jr.